Det har varit strykande åtgång på platserna till årets Inspirationsdagar och det finns endast ett fåtal platser till dag 2 kvar! Är du intresserade av att komma på konferensen eller endast komma dag 2 kan du kontakta oss och ställa dig på väntelista.