FKS är mycket stolta över programmet som tagits fram. Som tidigare år bjuder Inspirationsdagarna 2018 på varierat  innehåll i föreläsningarna där den gemensamma nämnaren är kognition.