På årsmötet valdes tre nya medlemmar till styrelsen. Helena Hallinder och Sofia Ringvall som ordinarier och Anette Silberman som suppleant.
Ewa Öhström-Holmqvist, hjälpmedelskonsulent och initiativtagare till Huvudsaken i Luleå är fortfarande vår ordförande. Vi välkomnar de tre nya till styrelsen!
 

Ewa från vår monter på ID-dagarna.

Vi kommer skriva lite mer om varje medlem i styrelsen. Vad alla sysslar med och hur du kan ta kontakt med var och en av oss.