1/2 dl-mått finns inte i alla måttsatser. Främst därför säljer Trollreda det separat. Det är lättare att mäta upp ett färdigt mått än att titta efter streck i ett större mått.


Återförsäljare

Trollreda Dagverksamhet

Box 146
461 23 Trollhättan

E-post: trollreda.info@trollhattan.se
Hemsida: http://www.trollreda.nu