En bred samling av tips hur man kan anpassa spel och lekar, så att de passar barn med utvecklingsstörning.


Återförsäljare

Trollreda Dagverksamhet

Box 146
461 23 Trollhättan

E-post: trollreda.info@trollhattan.se
Hemsida: http://www.trollreda.nu