Varsam har flera olika Bocciavarianter för utom- och inomhusspel, samt olika svårighetsgrad. Bubble Ball Boccia kan spelas även som boule inomhus. Välj vilka färger. Bollarna är mjuka.


Återförsäljare

Varsam AB

Box 218
701 44 Örebro

E-post: varsam.ab@varsam.se
Hemsida: http://www.varsam.se