En interaktiv film som visar olika moment i duschen. Framförallt för barn och ungdom. CD:n innehåller också bilder för att skriva ut.


Återförsäljare

Trollreda Dagverksamhet

Box 146
461 23 Trollhättan

E-post: trollreda.info@trollhattan.se
Hemsida: http://www.trollreda.nu