Tvättäkta färgmärkningspennor som gör det enkelt att märka tvätten så att det stämmer med tvättinstruktion på tvättkorgar eller på tvättmaskinen. Röd, gul, grön och svart penna samt ett kort som visar exempel på hur man kan märka.


Återförsäljare

Trollreda Dagverksamhet

Box 146
461 23 Trollhättan

E-post: trollreda.info@trollhattan.se
Hemsida: http://www.trollreda.nu