Kalendern är en elektronisk kalender som visar planerade aktiviteter, visar tidsavstånd och larmar. Förutom kalendern så finns flera funktioner bland annat Anteckningar där informationen kan läsas upp med talsyntes. Med Röstanteckningar spelar man in minnesstöd. Krisplan är en funktion som utvecklats för användare som löper risk att bli akut sjuk.


Återförsäljare

Abilia AB

Kung Hans väg 3
192 68 Sollentuna

E-post: info@abilia.se
Hemsida: http://www.abilia.se