Handla-bilder säljs i häfte om c:a 150 bilder. Kan användas i matplanering och inköp. För att få bra ordning kan man använda “kartotek” eller pärm med plastfickor.


Återförsäljare

Trollreda Dagverksamhet

Box 146
461 23 Trollhättan

E-post: trollreda.info@trollhattan.se
Hemsida: http://www.trollreda.nu