kartotek med tio färgmärkta flikar innehåller inplastade bilder på 168 ICA varor. Lådan är lätt att öppna och stänga


Återförsäljare

Trollreda Dagverksamhet

Box 146
461 23 Trollhättan

E-post: trollreda.info@trollhattan.se
Hemsida: http://www.trollreda.nu