Handlabasen (ersätter gamla ICA-basen) är användbar när man planerar och väljer vilka inköp man skall göra. Den är kompletterad med några nya varor som används i hemmet ex batterier, servetter dammsugarpåsar mm. Ingår som en del i Nya Bildfabriken.


Återförsäljare

Trollreda Dagverksamhet

Box 146
461 23 Trollhättan

E-post: trollreda.info@trollhattan.se
Hemsida: http://www.trollreda.nu