Hjälpmedlet kompenserar bristande läs/skrivförmåga. Låda med 380 bilder på det som finns i hushållet, samt ett litet “album” som aanvänds som lista när man handlar. Bilder på svenska matvaror kan beställas. Uppdatering sker.


Återförsäljare

NOS

Ordförer Nielsens vei 30
N4817 His