Klockstämplar kan användas till mycket. Det är lätt att få en tydlig tidsangivelse i personalschema, inbjudningar eller kallelser. Art.nr anger stämpel med både urtavla och digital tid. Endast urtavla nr 2717.


Återförsäljare

Beta-Pedagog AB

Box 58
430 17 Skällinge

E-post: info@beta-pedagog.se
Hemsida: http://www.beta-pedagog.com