Spelet kan träna förståelse för valörer och ger träning i att räkna och växla. Två spelark, pengar att växla med och två trätärningar ingår


Återförsäljare

Trollreda Dagverksamhet

Box 146
461 23 Trollhättan

E-post: trollreda.info@trollhattan.se
Hemsida: http://www.trollreda.nu