Skapa enkelt talande instruktioner, strukturer och kombinera gärna talet med bildlösningar, planeringstavlor och tidshjälpmedel. Fäst etikett på valbar föremål och spela in budskap. Budskapet spelas upp när etiketten vidrörs. Etiketter kan raderas och återanvändas. Raderingsskyddade etiketter finns. Talande funktionsknappar. Interna minnet räcker för ca 70 timmars tal. Hämta användartips på hemsidan.


Återförsäljare

Iris Hjälpmedel

Sandsborgsvägen 52
122 33 Enskede

E-post: info@irishjalpmedel.se
Hemsida: http://www.irishjalpmedel.se