PictureMyLife har en digital bildbaserad Dagbok som ersätter handskrivna kontaktböcker och förenklar kommunikation mellan hem och skola för barn med behov av särskilt stöd. Dagboken är webbaserad och fungerar i mobilen, läsplattan och datorn.

För varje barn skapas en personlig Dagbok med säker inloggning där föräldrar, lärare och stödpersoner kan ladda upp bilder och skriva texter om vad som hänt under dagen. Barnen får en egen förenklad version som stimulerar och hjälper dem att bli delaktiga. Man kan också bjuda in personer som är viktiga i barnets liv till Dagboken och på det sättet stärka barnets sociala nätverk.

Dagboken testas nu även av personer med demens som kan få ett stöd för minnet med hjälp av bilder. Under året planerar vi att lansera Dagboken med en vuxenprofil. Till dess att vuxenversionen är klar kan man gärna testa Dagboken i nuvarande utformning. 

Som privatperson kan man testa Dagboken gratis i en månad och skolor får testa i två månader. Om du arbetar på Habiliteringen/elevhälsan/skoldatatek kan du få ett demokonto utan tidsgräns för att kunna visa Dagboken.

Kontakta gärna Yvonne Malmström Grimme på 070-724 09 03 eller yvonne(at)picturemylife.se om du är intresserad av ett demokonto.


Återförsäljare

PictureMyLife