Ringtäckets® punktvisa stimulans från ringarna i kirurgiskt stål påverkar det taktila, proprioceptiva och vestibulära sinnet.
Detta lugnar det centrala nervsystemet och gör att kroppen lättare kommer till ro och slappnar av. Graden av stimulans ökar med vikten på ringtäcket, ju högre vikt desto mer punktvis stimulans uppnås.
Ringarna är isolerade från varandra vilket gör att de inte avger något metalliskt klingande ljud. Varje ring är försedd med ett genomgående hål i sig vilket gör att värme och fukt effektivt kan ta sig ut ur täcket. Ringtäckets® nedersta och översta del vid fot- och huvudända har alltid en lägre vikt än resterande del av täcket. Detta minskar risken för obehag vid fötter, skenben, hals och nacke.


Återförsäljare

Sleepify

Sleepify Medtech Innovations AB
Girovägen 11
175 62 Stockholm
Hemsida: http://www.sleepify.se