Vilket vred som tillhör vilken platta kan vara svårt att veta. Den lilla symbolen på spisen kan vara svår att tolka. Uppmärkningsatsen innehåller färgad plast för både platta och vred.


Återförsäljare

Trollreda Dagverksamhet

Box 146
461 23 Trollhättan

E-post: trollreda.info@trollhattan.se
Hemsida: http://www.trollreda.nu