Personer med dyslexi, språkstörning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, personer med auditiv perceptionsproblematik och alla med fokussvårigheter har stor nytta av att få förstärkt röst i situationer där de behöver ljudfokus.

XTour hjälper dig:

–      Att sortera bort distraherande ljud
–      Att hålla fokus så att du kan koncentrera dig längre än du brukar
–      Att komma ihåg vad som sades
–      Att minnas längre instruktioner
–      Att öka inlärningsförmågan vid inlärning av ett nytt språk. Förstärkningen av ljudet gör att små språknyanser lättare kan urskiljas

Fler möjligheter:

–      Anslut fler mottagare
–      Spela in det du lyssnar på genom att ansluta ett fickminne eller smartphone till mottagarenhetens linjeutgång
–      Anslut halsslinga eller anslut externt högtalarsystem, t.ex PentaClass


Återförsäljare

Iris Hjälpmedel

Sandsborgsvägen 52
122 33 Enskede

E-post: info@irishjalpmedel.se
Hemsida: http://www.irishjalpmedel.se