Tvättmärkning som hjälper vid sortering av tvätt. Tvättmaskinen märks med samma färger. Stykjärnet ställs in efter sryksymbolen. Man kan beställa provsats med 3 st strykmärken och 5 st tvättmärkningar. En provsatsför märkning av tvättkorgar kan också beställas.


Återförsäljare

Trollreda Dagverksamhet

Box 146
461 23 Trollhättan

E-post: trollreda.info@trollhattan.se
Hemsida: http://www.trollreda.nu