Materialet är gjort med tanke på behov av räkning i vardagen. Man kan använda räknemallar som finns med och miniräknare.


Återförsäljare

Bokverksta'n Förlag AB

Törngatan 4
703 63 Örebro

E-post: info@bokverkstan.se
Hemsida: http://www.bokverkstan.se