PictureMyLife har en digital bildbaserad Dagbok som ersätter handskrivna kontaktböcker och förenklar kommunikation mellan hem och skola för barn med behov av särskilt stöd. Dagboken är webbaserad och fungerar i mobilen, läsplattan och datorn. För varje barn skapas en personlig Dagbok med säker inloggning där föräldrar, lärare och stödpersoner kan ladda upp bilder och skriva texter […]