Årsmöte sker på Inspirationsdagarna den 18 mars. Årsmöteshandlingar och beslutsunderlag publiceras på hemsidan senast 2 veckor före mötet. Medlemsförslag ska vara styrelsen tillhanda senast 18 februari.