Onsdagen den 7 november 2018 träffades nätverket för myndighetssamverkan i IT-tillgänglighet (MITT-nätverket) på Stockholms sjukhem, Stockholm.

TEMAT VAR:
Kognitiv tillgänglighet i digital offentlig service
Hur kan vi göra våra webbplatser och elektroniska kommunikationstjänster kognitivt tillgängliga, motiverande och begripliga för så många som möjligt?
 
Post- och telestyrelsen (PTS) arrangerade träffen i samarbete med FKS och Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen. 

denna sida kan du ta del inspelningar från dagen.