“Keeping track of time Daily time management, participation, and time-related interventions for children, adolescents, and young adults with neurodevelopmental disorders”. Det övergripande syftet med avhandlingen var att undersöka tidshantering i vardagen och tidsrelaterade interventioner som syftar till att underlätta delaktighet i vardagslivet för barn, ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Sammantaget har avhandlingen visat att barn och ungdomar med ADHD och barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning har samma övergripande mönster av tidsuppfattning som barn utan funktionsnedsättning men att de kan ha en försenad utveckling av tidsuppfattning. Detta kan påverka deras tidshantering och autonomi och därmed också deras delaktighet i dagliga aktiviteter. Resultaten visar att en tidsrelaterad intervention bestående av kompensation med tidshjälpmedel och träning av tidsuppfattning kan öka tidsuppfattning och tidshantering i vardagsaktiviteter hos barn med ADHD i åldern 9-15 år som har svårigheter med tid. Erfarenheter från unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning visar också en ökad delaktighet i dagliga aktiviteter och hälsofördelar med tidshjälpmedel. Utifrån resultaten i studierna rekommenderas att tidsuppfattning och tidshantering ska bedömas för att identifiera svårigheter i tidsuppfattning och tidshantering hos barn med ADHD. Detta för att erbjuda skräddarsydda tidsrelaterade interventioner som ett komplement till medicinering.
Disputationen äger rum den 13 december kl 13:00, Granitsalen, Universitetssjukhuset, Linköping. Länk till avhandlingen!