Nu har du som inte tidigare anmält dig till Inspirationsdagarna chansen. Det finns några platser kvar! Inspirationsdagarna äger rum i Stockholm, ABF-huset, 15-16 september. 
Anmälan – FKS