Stort tack till deltagare och utställare för två fantastiska Inspirationsdagar! Vi fick två fullspäckade dagar med intressanta föreläsningar och seminarium. Föreläsarnas bildspel finns publicerade.
I hjälpmedelsutställningen fick vi chansen att både ta del av nya produkter såsom etablerat sortiment.

Deltagare och utställare har fått en utvärderingsenkät mejlad till sig. Vi har sammanställt enkäterna och överlag var Inspirationsdagarna mycket uppskattade! Vår ambition är att till nästa år göra ännu bättre dagar där vi utgår från de kommentarer som vi tagit del av.

Har du inte svarat på enkäten eller hade du inte hade möjlighet att deltaga på dagarna och har förslag på föreläsare till nästa år –  kontakta oss gärna!