En prisbelönad masteruppsats av Emma Lööf från Lunds tekniska högskola.
Emma Lööf har utarbetat ett förslag som eftersträvar både psykisk och kognitiv tillgänglighet
Se länken nedan.
http://www.uppsatser.se/uppsats/fcbd3ff49b/