Sändningarna kommer finnas tillgängliga på UR.se 5 år. Här heter föreläsningsserien “Stöd att uppfatta, lära och minnas”. Detta är ett fantastiskt sätt att sprida kunskapen om kognitivt stöd. Vi kommer att använda oss av länkarna i det fortsatta arbetet med att öka kunskap och förstålse för kognitivt stöd och kognitiva funktionsnedsättningar, du kan göra det samma!