Birgitta från Klara Mera har i sin magisteruppsats tagit reda på hur delaktigheten för personer med lindrig utvecklingsstörning i förskrivningsprocessen och i vardagsaktivteterna såg ut.
Intressant är att personerna vittnade om en mer uttalad vuxenroll och de i allmänhet upplevde sig som att må bättre av att ha en egen kontroll. Läs åhörarkopian under Aktiviteter och gå sedan in på Arkiv – där ligger nu alla föreläsningskopoirna från Inspirationsdagarna 2010.