FKS har fått medel från Allmänna arvsfonden för att skapa en guide som bygger på ICF som modell.
“Bättre stöd till personer med kognitiva funktionsnedsättningar genom ICF” Personer med kognitiva funktionsnedsättningar är ofta i behov av olika insatser från olika huvudmän samtidigt. För att underlätta rehabiliterings- och habiliteringsarbetet för den enskilde brukaren och för olika personalgrupper som kommer i kontakt med målgruppen vill Guiden ska innehålla checklistor där brukaren själv ska kunna följa sin egen rehabilitering. Där ska det tydligt synas var i processen man är och vad nästa steg i rehabiliteringsprocessen är. Guiden kommer att utvecklas i samarbete med bland annat Socialstyrelsen, SKL, FSA, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Riksförbundet FUB, Riksföreningen Autism samt Riksförbundet Attention. Projektet planeras att starta 1 juni.
Projektledare är Rita Ehrenfors, leg.arbetsterapeut Rehab Station och doktorand på Karolinska Institutet. Från FKS medverkar Susanne Barkvik, leg arbetsterapeut/Flexénita.

Läs mer på Arvsfondens hemsida