Tanken med att skapa ett bildspel är att sprida kunskap om vad kognitivt stöd är och hur ge olika exempel på hur man kan kompensera svårigheter. Vi ger därför många konkreta exempel på kognitivt stöd. Eftersom bra bilder ofta är stora så har vi valt att lägga bildspelet på en CD och därmed måste vi ta betalt för produkten.
Medlemmar betalar 250 kronor och icke-medlem 350 kr.
Beställa genom att ladda ned en beställning under Aktiviteter 2010.