Inspirationsdagarna 2010 blev väl besökta och förhoppningsvis omtyckta. Vi lägger alltid stor vikt vid utvärderingarna och håller nu på att läsa igenom dem.
För att hämta föreläsningarna så går du in på Aktiviteter och sedan på Arkiv. (Några väntar vi på att få redigerade fortfarande)