FKS styrelse är i full gång med att sammanställa årsmöteshandlingarna inför mötet som äger rum i samband med Inspirationsdagarna. Verksamhetsberättelsen för 2013 kan du ta del av under fliken “Om FKS”.