Du kan nu ladda hem föreläsningskopior från 2010 års Inspirationsdagar!!  Under den gråa knappen Aktiviteter kommer du till en sida om Inspirationsdagarna. Där finns ett Arkiv  där du kan ladda ned åhörarkopior på några av föreläsningar (vi försöker få dit de andra också) från 2010 men även från tidigare år.