FKS har under våren och hösten 2017 varit engagerade i ett intressepolitiskt arbete där vi aktivt bidrar till frågan om tillgänglig samhällsinformation (symboler).

Två riksdagsledamöter Per Lodenius och Catharina Bråkenhielm (båda sitter i Socialutskottet), har lämnat in enskilda motioner om “Tillgänglig samhällsinformation kräver ett standardiserat grafiskt symbolsystem”. FKS har medverkat vid skrivningen av dessa motioner. Den 31 november 2017 diskuterades dessa motioner på ett möte i riksdagen och några av ledamöterna i FKS var inbjudna att deltaga. För mer information Riksdagen.