ID-dagarna som Hjälpmedelsinstitutet ordnat varje år sedan mitten av åttitalet upphör.  ID-dagarna har haft en jättebetydelse för kunskapsspridning om kognitiva hjälpmedel. Tack för alla år av engagemang! Vi hoppas att kunna hålla traditionen levande genom våra årliga Inspirationsdagar. Ett mindre arrangemang visserligen, men med samma ambition att sprida kunskap om kognitivt stöd!