Ingegärd Nicolauo har betytt mycket för utvecklingen av kognitivt stöd i Sverige. Hon var en engagerad och outtröttlig nätverksbyggare.
Vi är många som är tacksamma för hennes arbete att sprida och befästa kunskap om kognitivt stöd.
Hon är en av initiativtagarna och grundarna till FKS, Föreningen för Kognitivt Stöd. Efter några år av sjukdom har hon nu lämnat oss.