Angående coronaviruset Covid-19
För FKS Inspirationsdagar är säkerhet och hälsa för besökare, utställare, partners och medarbetare, av högsta prioritet. 

Vi följer nogsamt och möter rekommendationer och instruktioner från Folkhälsomyndigheten. För information, se  https://www.folkhalsomyndigheten.se/