När anmälan öppnades under hösten 2016 var ett av de valbara seminarierna “En demensvänlig kommun”. Titeln på detta seminarium är nu ändrat till “Förtroendefulla möten med värme och respekt”, föreläsare Dagny Wikström. Dagny höll en mycket uppskattad och inspirerade förläsning om bemötande inom demensvården vid förra årets Inspirationsdagar och vi är nu jätteglada över att hon kommer tillbaka och håller i detta seminarium.