Vill du delta? Anmäl dig till Kerstin.Gatu(at)morafhsk.se Mötet är digitalt kl. 16:15. Vid anmälan skickas länk och årsmöteshandlingar. Välkommen!