Vid Inspirationsdagarna 2016 utlystes en tävling där priset är ett gratis deltagande till Inspirationsdagarna 2017.

Vill du delta? Gör du en film om ett alternativt användningsområde för FKS mobilställ. Mobilstället delades ut i samband med Inspirationsdagarna 2016.

Ditt bidrag måste vara FKS tillhanda senast den 31 december 2016. Vill du veta hur du kan göra en enkel instruktionsfilm, klicka här.