Just nu pågår en statlig utredning som ska analysera regler, ansvarsfördelning och samverkan mellan berörda huvudmän inom hjälpmedelsområdet. Utredningen ska senast den sista februari 2017 lämna förslag i syfte att uppnå effektiv och jämlik tillgång till hjälpmedel. Några exempel på frågor som ses över är avgifter vid hjälpmedelsförskrivning, hur teknikbaserade stöd kan komplettera det stöd som ges idag, tillgång och förskrivning av hjälpmedel till flickor och pojkar, kvinnor och män samt delaktighet för den enskilde vid förskrivning av hjälpmedel. Särskild utredare är Gunilla Malmborg.