Elever i särskolan bör få bättre information om sin egen diagnosutredning. Det menar Cecilia Olsson, fil dr i specialpedagogik. På Särskolans rikskonferens i maj visar hon hur man förverkligar detta.
– Det görs självklart en genomgång med föräldrar och barn, men det räcker inte alltid för att ungdomar senare ska veta och förstå sin diagnos, säger Cecilia Olsson. Läs vidare och/eller lyssna på radioinslaget.