Tyvärr måste vi meddela att årets Inspirationsdagar ej kan genomföras då vi har för få anmälda. Vi är jätteledsna. Detta har aldrig hänt tidigare. Många har meddelat att de vill delta men är förhindrade. Det beror troligen i stor utsträckning på att det finns stora restriktioner p.g.a kommuners och regioners ansträngda ekonomi som begränsar konferensdeltagande och resor. 

Det är vår stora förhoppning att vi kan anordna Inspirationsdagarna när förutsättningarna blir mer gynnsamma. Till dess arbetar vi i föreningen vidare med att sprida kunskap som gör kognitivt stöd mer tillgängligt för dem som behöver det. 

Årsmötet var planerat att hållas under Inspirationsdagarna. Nu sker det digitalt den 16 april 16.15. Önskar du delta – skicka ett mejl till 
Kerstin.Gatu(at)morafhsk.se