Seminariet “Rätten till kognitivt stöd och hjälpmedel måste säkerställas” spelades in. Hade du inte möljlighet att delta eller vill du ta del av det igen (eller sprida för fortsatt påverkansarbete till dina lokala politiker)? Klicka här