Nu är programmet äntligen klart! Likt andra år är det ett spännande och varierande innehåll där den gemensamma nämnaren för alla programpunkter är kognition.