FKS medverkade vid Sveriges Arbetsterapeuters seminarium tidigare i höst. På vår länksida Kognitionstips kan ni ta del av presentationerna: Vad är kognitivt stöd? och Kerstin Gatus och Andreas Andersson presentation av kursen Anpassad IT.