2002 gav dåvarande Hjälpmedelsinstitutet Hi, ut rapporten “Det spelar roll vilka bilder du väljer” – om BILDSTÖD för personer med utvecklingsstörning. Rapporten innehåller en teoretisk bakgrund för användning av bildstöd, hämtad från modern kognitionslitteratur. Vidare finns en riklig exempelsamling på bildstöd som är uppdelad på Kvalitet, Kvantitet, Rum, Tid och Orsak/Verkan. Rapporten avslutas med två fallbeskrivningar. Myndigheten för delaktighet MFD har nu givit sitt tillstånd till att rapporten sprids digitalt. Klicka här!